KARNIVAL USAHAWAN CILIK POST UPSR 2017

SKTM Rabu 11.10.2017

Karnival Usahawan Cilik Post UPSR 2017 berlangsung penuh meriah serta mencapai objektif perlaksanaanya. Karnival Usahawan Cilik Post UPSR 2017 merupakan salah daripada program yang dirancang di bawah program post UPSR bertujuan mendedahkan anak-anak tahun 6 kepada ilmu perniagaan dan usahawan. Melaluinya anak-anak tahun 6 dengan bimbingan guru dan ibu-bapa mengadakan gerai jualan dengan modal yang disediakan. Namun sambutan yang diberikan oleh warga SKTM dan ibu-bapa diluar jangkaan sehingga kesemua jualan mencapai tahap yang membanggakan. Sebelumnya, satu sesi ceramah Pendidikan Awal Remaja telah disampaikan oleh Dr.Mohd Raffi b. Adnan daripada Klinik Kesihatan Teluk Medan. Beliau menyampaikan beberapa tips untuk menghadapi zaman remaja merangkumi perubahan rohani dan jasmani serta perubahan emosi.

LIHAT FOTO KARNIVAL